Co to jest deklaracja certyfikacji własnej?

Deklaracja certyfikacji własnej jest zawieraną przez kliknięcie umową, która daje organizacji możliwości wyrażenia zgody na określone klauzule deklaracyjne mające zastosowanie do organizacji i jej misji, świadczenia przez nią usług oraz jej programów. Klauzule dotyczą między innymi takich kwestii, jak: przeciwdziałanie dyskryminacji, wykorzystanie środków do świeckich celów, przekonania polityczne i zarządzanie środkami, a udzielone odpowiedzi mogą zakwalifikować organizację do włączenia do programów darowizn klientów platformy Benevity.

Deklaracja pozostaje w mocy przez okres jednego roku od daty certyfikacji, kiedy to wygasa, jeśli nie zostanie odnowiona.