Dlaczego muszę się zarejestrować w firmie Benevity?

Zarejestrowanie darmowego konta w firmie Benevity nie jest obowiązkowe, jednak wykonanie zalecanych czynności wdrażania może mieć ogromny wpływ na organizację przez zwiększenie zaangażowania darczyńców, uzyskanie dostępu do narzędzi raportowania i dostosowywania profilu oraz opcji płatności pozwalających na wydajne odbieranie środków. Najważniejsze kroki rejestracji i ich cele opisano poniżej:

Zarejestrowanie konta. Zgłoszenie lub zarejestrowanie konta to pierwszy krok w procesie powiązania autoryzowanego użytkownika z profilem organizacji charytatywnej w Benevity.

Weryfikacja tożsamości. Nasi klienci wymagają od nas weryfikowania tożsamości wszystkich organizacji otrzymujących darowizny w naszym portalu. Poprosimy o podanie kilku informacji potwierdzających Twoje upoważnienie do administrowania kontem w imieniu organizacji. Dopóki nie zostanie wykonany ten krok, raporty darczyńców są niedostępne.

Przeprowadzenie certyfikacji własnej. Dla wielu naszych klientów warunkiem włączenia organizacji charytatywnej do ich programów darowizn lub podwajania datków jest certyfikacja własna celu wobec typowych wymagań kwalifikacyjnych. Wykonanie tego kroku może znacznie zwiększyć widoczność organizacji wśród klientów.

Zarejestrowanie się do używania elektronicznego transferu środków (EFT). Zalecamy zarejestrowanie się do używania metody EFT, aby uniknąć opłat manipulacyjnych za czeki, opóźnień w przesyłkach pocztowych oraz reguł progów minimalnych dla wypłat. To bezpieczna metoda, która oszczędza czas, zasoby i pieniądze. Zwracamy uwagę, że dla wielu naszych klientów elektroniczne wypłaty środków są warunkiem koniecznym podwojenia datków.

Uzupełnienie profilu. W polach Opis organizacji charytatywnej i Krótkie podsumowanie można tworzyć i publikować oryginalne treści. Można też przesłać logo. Treści te są pierwszą rzeczą, którą widzi darczyńca odwiedzający profil. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze!