Czy otrzymywanie czeków wystawianych odręcznie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla organizacji charytatywnych?

Benevity, przy wsparciu naszych klientów, dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć stosowanie płatności elektronicznych i zwiększać efektywność, jaką mogą przynieść organizacjom charytatywnym automatyzacja i agregacja.

Gdy organizacja charytatywna postanowi nie używać elektronicznej metody płatności, zgadza się wnosić opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych i ogólnych związanych z przygotowywaniem, wystawieniem, wysłaniem pocztą itd. czeków wystawianych odręcznie, w wysokości do wyższej z dwóch kwot: (i) 25 USD za czek lub (ii) 7,0% kwoty czeku wystawionego odręcznie, maksymalnie 100 USD. Te opłaty za czeki wystawione odręcznie są pobierane dopiero od czwartego czeku tego typu otrzymanego przez organizację. Dzięki temu organizacja ma czas na skonfigurowanie opcji płatności elektronicznych dla darowizn. Jest to jedna opłata nakładana na łączną darowiznę, a nie osobna opłata za każdą dokonaną darowiznę. Opłata ta nie zmniejsza kwoty podlegającej opodatkowaniu żadnej darowizny.