Co mogę zrobić, aby moja organizacja charytatywna została zauważona przez waszych klientów?

Po zweryfikowaniu możesz utworzyć i opublikować oryginalne treści w polach Opis organizacji charytatywnej oraz Krótkie podsumowanie. Możesz też przesłać logo. Treści te są pierwszą rzeczą, którą widzi darczyńca odwiedzający profil. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze!

Aby edytować swój profil, zaloguj się i wybierz opcję Profil organizacji charytatywnej w menu po lewej stronie. Na stronie profilu organizacji charytatywnej kliknij opcję Edytuj profil organizacji charytatywnej.

Nasza lista klientów rośnie z dnia na dzień, co oznacza, że coraz więcej osób poszukuje celów, które mają dla nich największe znaczenie. Aby jeszcze bardziej przyciągnąć darczyńców, możesz utworzyć polecane możliwości wolontariatu i darowizn, pozwalające darczyńcom przeznaczać datki na konkretne przedsięwzięcia wchodzące w zakres działalności Twojej organizacji.