Przedstawiamy fundusz filantropijny American Online Giving Foundation

Począwszy od lutego 2017 roku, Benevity będzie zmieniać swój amerykański fundusz przetwarzający z American Endowment Foundation (AEF) na American Online Giving Foundation (AOGF).

Czy będzie to miało wpływ na sposób otrzymywania przez moją organizację środków z platformy Benevity?

Mówiąc jednym słowem, nie. Jeśli organizacja zarejestrowała się do korzystania z elektronicznego transferu środków (EFT), będzie nadal otrzymywać środki bezpośrednio na rachunek bankowy.

Jeśli obecnie organizacja otrzymuje płatności za pomocą czeków wystawianych odręcznie, kliknij tutaj, aby poznać korzyści, jakie daje zarejestrowanie się do używania metody EFT. Aby się zarejestrować, wystarczy zalogować się w portalu celów Benevity i kliknąć opcję Metoda darowizny w menu po lewej stronie w celu uzyskania dostępu do formularza wniosku internetowego.

Po zmianie nadawcą papierowych czeków będzie American Online Giving Foundation, a nie jak do tej pory American Endowment Foundation.

Adres korespondencyjny funduszu American Online Giving Foundation jest następujący:

PO Box 1010, Safety Harbor FL 34695 USA

Czy ta zmiana wpłynie ma darowizny cykliczne otrzymywane przez moją organizację?

Nie. Wszystkie darowizny cykliczne dla organizacji będą nadal przekazywane, chyba że darczyńca zdecyduje o ich wstrzymaniu lub zmodyfikowaniu.

Co w sytuacji, gdy potrzebuję ponownej emisji środków, które były pierwotnie wysłane przez American Endowment Foundation (AEF)?

Z powodu tej zmiany może wystąpić nieznaczne opóźnienie w ponownej emisji środków. Płatności zaczną być ponownie emitowane w lutym 2017 roku za pośrednictwem funduszu American Online Giving Foundation.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, stanowczo zalecamy zarejestrowanie się do używania metody EFT, która umożliwi otrzymywanie środków bezpośrednio na rachunek bankowy organizacji. EFT jest światowym standardem przetwarzania płatności, który zapewnia bardziej bezpieczną i niezawodną metodę otrzymywania środków. Podejmujemy wszelkie możliwe starania zmierzające do zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z przetwarzaniem czeków wystawianych odręcznie, tak aby organizacja mogła nadal skupiać się na tym, co ma największe znaczenie.

Aby się zarejestrować, wystarczy zalogować się w portalu celów Benevity i kliknąć opcję Metoda darowizny w menu po lewej stronie w celu uzyskania dostępu do formularza wniosku internetowego.

Informujemy, że wszystkie czeki wystawione przez fundusz AEF, które pozostaną niezrealizowane po ostatnim dniu maja 2017 roku, zostaną unieważnione i wystawione ponownie przez fundusz AOGF.

Czy coś zmieni się w wyglądzie portalu celów? Czy wpłynie to na moje raporty darczyńców?

Informacje o darowiznach otrzymanych za pośrednictwem platformy Benevity są nadal dostępne na karcie Raporty w portalu celów Benevity.

Środki wysłane organizacji przed zmianą będą wyświetlane pod nagłówkiem American Endowment Foundation. Środki wysłane organizacji po zmianie będą wyświetlane pod nagłówkiem American Online Giving Foundation.

Aby uzyskać dostęp do raportów darczyńców, zaloguj się w swoim profilu Benevity, wybierz opcję Raporty w menu po lewej stronie, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję American Online Giving Foundation lub American Endowment Foundation.

Masz dalsze pytania?

Skontaktuj się z nami pod adresem charities@benevity.org, a nasz zespół ds. organizacji charytatywnych chętnie Ci pomoże.