Na moim potwierdzeniu otrzymania darowizny jest używany czas UTC. Co to oznacza?

Wystawione na Ciebie pokwitowania lub potwierdzenia otrzymania darowizn będą zawsze wyświetlane w czasie UTC. Oznacza to, że w zależności od lokalnej strefy czasowej darowizna może podlegać opodatkowaniu na inny dzień (a nawet inny rok), niż wskazywałaby data wystawienia pokwitowania darowizny widniejąca na pokwitowaniu lub potwierdzeniu. Poniższa tabela pozwala zapoznać się ze sposobem konwertowania czasu UTC na lokalną strefę czasową.

Wspólny konwerter stref czasowych
(jako przykładowego czasu użyto 1 stycznia 2015 roku, godzinę 2:00 UTC)
Strefa czasowaRóżnica względem czasu UTCPrzekonwertowana data i godzina
UTC 0 godz. 2015-01-01 02:00
EST 5 godz. 2014-12-31 21:00
CST 6 godz. 2014-12-31 20:00
MST 7 godz. 2014-12-31 19:00
PST 8 godz. 2014-12-31 18:00