Czy moja organizacja charytatywna kwalifikuje się do otrzymywania darowizn od wszystkich firm?

Ogólnie rzecz biorąc, tak. Korzystając z platformy Benevity, nasi klienci mogą przekazywać darowizny dowolnym organizacjom z naszej bazy. Niektórzy z naszych klientów mają surowsze wymagania kwalifikacyjne dotyczące ich programów przekazywania darowizn oraz podwajania datków i wymagają od organizacji wypełnienia naszej deklaracji certyfikacji własnej. Niektóre firmy przekazują darowizny tylko tym organizacjom, które zarejestrowały się do używania elektronicznych wypłat.