Vad är en deklaration om självcertifiering?

Självcertifieringsdeklarationen och avtalet har klickbara alternativ där din organisation får möjlighet att lämna vissa deklarationer om verksamheten och dess mission, tjänster och program. Deklarationerna berör frågor som antidiskriminering, sekulär användning av medel, politisk tillhörighet, användning av medel med mera och dina svar kan göra organisationen behörig för att ingå i gåvoprogrammen hos Benevitys kunder.

Deklarationen kommer att gälla under ett år från certifieringens datum då den löper ut om den inte förnyas.