Varför behöver jag verifiera? Vet inte Benevity att min välgörenhet är behörig?

Det finns över 1,4 miljoner välgörenhetsorganisationer i Benevity Causes Portal, från alla delar av världen. För alla organisationer i databasen skapas ett konto och många gånger går det att få donationer utan en användarbegäran och registrerad profil. Det främsta syftet med verifieringen är att koppla en auktoriserad användare till välgörenheten. Användaren uppmanas att slutföra stegen för kontoregistrering för att göra profilen mer informativ och visa konfidentiell donatorinformation om en utbetalning.