Varför ska jag registrera mig hos Benevity?

Det är valfritt att registrera ditt konto hos Benevity men om du utför de rekommenderade inledande stegen kan det ha en starkt positiv effekt för din organisation. Det kan leda till ökat engagemang från donatorer och du får tillgång till rapportering, verktyg för att anpassa profilen och betalningsalternativ för effektivare mottagning av medel. De viktigaste registreringsstegen och deras syfte anges nedan:

Registrera ditt konto: Att göra anspråk på eller registrera ditt konto är det första steget när du kopplar en auktoriserad användare till din välgörenhetsprofil på Benevity.

Bekräfta din identitet: Våra kunder kräver att vi verifierar identiteten för alla mottagande organisationer i vår portal. Vi kommer att be om några uppgifter för att bekräfta att du är behörig att administrera kontot för din organisation. Det går inte att nå donatorrapporter innan det här steget har utförts.

Slutför självcertifiering: Många av våra kunder kräver att välgörenhetsorganisationer självcertifierar sig i förhållande till några allmänna behörighetskrav för att få ingå i deras gåvo- och matchningsprogram. Du kan få värdefull exponering för organisationen genom att slutföra det här steget.

Registrera er för elektronisk betalning (EFT): Vi rekommenderar varmt att ni registrerar organisationen för EFT för att undvika problem med avgifter för checkar, försenad post och miniminivåer för utbetalningar. Det är säkert och sparar tid, resurser och pengar. Tänk på att för många av våra kunderna är det obligatoriskt att pengarna betalats ut elektroniskt innan matchande belopp ges.

Slutför profilen: Du kan skapa och publicera eget innehåll i fälten Beskrivning av välgörenhet och Kort sammanfattning på profilen samt även överföra en logotyp. Det här innehållet är det första en donator ser när de klickar på profilen. Det första intrycket är viktigt!