Tillkommer det extra kostnader för välgörenhetsorganisationer som får manuella checkar?

Benevity arbetar hårt tillsammans med våra kunder för att öka användningen av elektroniska betalningar och för att vidareutveckla effektiva metoder för automatisering och aggregering som är fördelaktiga för välgörenhetsorganisationer.

Om en välgörenhetsorganisation föredrar att inte använda den elektroniska betalningsmetoden, samtycker de till att betala en avgift för manuell hantering. Den täcker administration och de allmänna omkostnader som är förknippade med bland annat hantering, utfärdande och posthantering av checkar upp till (beroende på vilket som är högst): (i) 25 dollar per check och (ii) 7,0 % av beloppet på den manuellt utfärdade checken, dock högst 100 dollar. Dessa avgifter för manuellt utfärdade checkar dras inte för de tre första checkarna för att ge organisationen tid på sig att få till stånd ett elektroniskt betalningsalternativ. Det är en avgift som dras från den samlade donationen, inte separata avgifter för varje genomförd donation, och avgiften reducerar inte momskvittobeloppet för donationerna.