Varför fick min välgörenhet pengar från Benevity?

Benevity används för gåvoprogram för arbetsplatsen, gåvomatchning och volontärprogram för medarbetare på några av världens största och mest välkända företag.

Du har fått en check eftersom medarbetare hos en eller flera av våra kunder har sökt och donerat till din organisation med vår programvara.

Om du vill ha en detaljerad rapport över företag och personer som donerat till din organisation genom Benevity kan du registrera din välgörenhetsorganisation. Benevity sköter utfärdandet av momskvitton till donatorerna.